Připomínkování strategie MAS

Od 31.8. mají možnost všichni zajámeci připomínkovat pracovní verzi Integrované strategie rozvoje území MAS VaS na období 2014 – 2020. Své připomínky můžete vyplnit do přiloženého připomínkového listu a zaslat do 21.9. na mail manazer@masvas.cz. Strategii a ostatní informace naleznete v sekci Strategie – Strategie CLLD.