Příprava Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II.

Dne 15. listopadu 2017 vyhlásilo MŠMT výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Výzva navazuje na MAP I., který naše MAS realizuje od dubna 2016 do konce března 2018 s názvem Naše škola – naše radost. Již v tuto chvíli se však začíná připravovat prostor pro realizaci MAP II.  a proto jsme se rozhodli, že budeme průběžně informovat o tom, co se připravuje a jaký bude další vývoj. Vytvořili jsme novou záložku v Projektech s názvem Místní akční plán VaS II., kde postupně budeme doplňovat informace.