Proběhl druhý ročník Leader kempu a my jsme byli u toho

Leader kemp je největší akcí pořádanou Platformou pro venkovskou mládež pod Národní sítí MAS. Druhý ročník této akce se konala ve dnech 2 – 4. srpna v Brozanech nad Ohří (Ústecký kraj).Jak už název platformy napovídá, stěžejním tématem je podpora mladých v regionu. Platforma pro venkovskou mládež má za cíl zvýšit zapojení mladých lidí do rozvoje venkova, a tím předcházet odlivu mladých do větších měst a stárnutí populace. Mezi další cíle Platformy spadá podpora tradic a místně zakotvené učení. Členy platformy jsou zaměstnanci místních akčních skupin napříč Českou republikou. Z MAS Vizovicko a Slušovicko se Leader kempu zúčastnil Jan Malota.

Letošním tématem Leader kempu byl strukturovaný dialog s mládeží. Strukturovaný dialog je nástroj, který vede zástupce mladé generace a veřejné činitele ke společné diskuzi, a hlavně k zohlednění výstupů těchto diskuzí v politickém procesu. Nejběžnější formou strukturovaného dialogu jsou školní nebo mládežnické parlamenty.  Ty jsou poměrně rozšířené ve velkých městech a velkých školách. V regionech zastoupeny zpravidla nejsou. Proto se zástupci Platformy spojili s Českou radou dětí a mládeže a vyjednali podporu rozšíření strukturovaného dialogu do venkovských oblastí. Jedním z výstupu Leader kempu je závazek členů Platformy, že v každém kraji se během jednoho roku vybuduje alespoň funkční mládežnický parlament. Pokud se podaří vybudovat dostatečná síť strukturovaných dialogů, může být hlas mladé generace slyšet na regionální, celostátní i evropské úrovni.

S věkovou skupinou mládeže pracujeme i na Vizovicku a Slušovicku. V květnu proběhlo setkání aktivních občanů na téma „Jak oživit naši obec“, kterého se zúčastnili převážně zástupci mládeže. Probírali se témata jako fungování spolku, pořádání kulturních akcí, sociální sítě, Letní kina a festivaly, možnosti grantů a dotací pro zájmové skupiny a podobně. Další akce (nejen) pro mládež postupně připravujeme, takže sledujte naše webové stránky a sociální sítě.