Proběhl první seminář pro žadatele k 2. výzvě PRV

Ve středu 10. 1. 2018 proběhl první ze dvou plánovaných seminářů pro žadatele k vyhlášené 2. výzvě MAS v Programu rozvoje venkova. Zúčastnění z řad zemědělců a podnikatelů se dozvěděli o časovém harmonogramu výzvy, procesu hodnocení a výběru projektů a zaměření jednotlivých vyhlášených fichích. Během školení zazněli také informace o změnách a nejčastějších chybách při výběrových řízeních.

Prezentace – Seminář pro žadatele

Prezentace – Přehled preferenčních kritérií