Proběhla Valná hromada MAS

Dne 26. 1. 2017 proběhlo v prostorách MěÚ Vizovice první letošní jední Valné hromady MAS. Nejdůležitějšími body programu bylo schválení příjmu nových členů (Římskokatolická farnost Vizovice a Dostihy Slušovice, o.s.) a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2017. Po skončení Valné hromady následoval informační seminář o dotačním programu MZe – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017.