Proběhlo další setkání aktérů působících ve vzdělávání

V pondělí 25. 9. 2017 proběhlo v rámci projektu Naše škola – naše radost Setkání aktérů působících ve vzdělávání, tentokrát v Roadhouse Zádveřice. 

Setkání předcházelo jednání Řídícího výboru, který schválil Roční akční plán (pro školní rok 2017/2018) obsahující naplánované aktivity jednotlivých škol i aktivity spolupráce.  RAP byl další z povinných výstupů projektu a je tímto schválením splněn. Řídící výbor byl také seznámen s podobou Memoranda o spolupráci a Průběžnou monitorovací zprávou, která byla zaslána na MŠMT jako jedna z příloh zprávy o realizaci projektu.

Na setkání aktérů působících ve vzdělávání manažeři projektu seznámili přítomné s přehledem toho, co se za poslední dobu v projektu dělo, ukázali např. fotografie ze školení první pomoci a následně sdělili termíny naplánovaných aktivit. Následně p. Výsmek ze Zlínského kraje představil KAP, IKAP a jejijch aktivity a pí. Krčková z NIDV Zlín představila šablony II. a také MAP II. a IMAP. Na závěr jednání proběhla diskuze nad tím, do kterých škol a na jaké území naplánovat vzdělávací exkurze v prosinci 2017 a březnu 2018. Tečkou za vydařeným setkáním byla chutná večeře, při které přítomní mezi sebou diskutovali.

Zápisy ze setkání a prezentace o činnosti v MAP budou během následujících dní zveřejněny v sekci věnované projektu → Dokumenty.