Proběhlo jednání Valné hramady

V úterý 27. 6. 2017 v 16 hodin se v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu ve Vizovicích konalo jednání Valné hromady Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko. 

Ředitel MAS VaS Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. představil přítomným současnou činnost kanceláře, přičemž mezi nejvýznamnější patřila zpráva o schválení věcného hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Strategii i s průběžnými změnami podrobněji představila Ing. Renata Bednářová, načež ji schválili všichni účastníci Valné hromady. Následovalo projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2016 a volba členů orgánů MAS VaS, jelikož dne 17. září 2017 vyprší všem členům roční volební období.

Ing. Pavel Elšík a Ing. Ondřej Štach si připravili prezentace o operačních programech IROP a PRV, na které má MAS v PO 2014-2020 alokovány finanční prostředky. Představili jednotlivá opatření, předpokládaný harmonogram výzev a vhodné typy projektů.

Speciálním hostem byla Ing. Bc. Jana Smolková, zaměstnankyně Úřadu práce České republiky – krajské pobočky ve Zlíně, která přítomné seznámila s novinkami v novele o pomoci v hmotné nouzi a aktuálními informacemi k veřejným službám.