Proběhlo jednání Valné hromady

První Valná hromada letošního roku se uskutečnila za hojné účasti. Členové MAS byli seznámeni se změnami v partnerské základně a schválili přijetí nového partnera – firmu PKN nábytek, s.r.o. Došlo také ke změně složení Programového výboru (aktuálními členy jsou Renata Zábojníková, Silvie Dolanská, Miloš Vavrečka, Martin Déva, Petr Slovák, Roman Krajíček a Štěpán Macek). Přítomní přivítali jak 2. výzvu z PRV v novém plánovacím období, rozsah a množství administrovaných projektů v naší MAS a plán rozvoje, ale také připravované změny ve prospěch neziskového sektoru v Programu rozvoje venkova a možnost čerpání v OPŽP v objemu nejméně 10 milionů korun. Členové rovněž schválili výši partnerských příspěvků, která zůstala ve stejné podobě jako v loňském roce. Na závěr proběhla diskuze nad rozpočtem organizační složky MAS a jeho schválení.