Proběhlo setkání manažerů MAP

Dne 15. ledna 2019 proběhlo první setkání zástupců škol, tzv. „manažerů“ pro projekt MAP II: „Naše škola – naše radost“.  Na jednání byli zástupci škol seznámeni se svou rolí a očekávanými aktivitami. Manažeři jsou vlastně takovými styčnými osobami mezi MAPem a svojí školou. V našem případě jde převážně o samotné ředitele škol, což je velkou výhodou. Na jednání byli manažeři obeznámeni také s dosavadní činností čtyř pracovních skupin, které se potkaly v rámci realizace projektu MAP II již dvakrát.

Na jednání byly prezentovány také jiné příležitosti škol spočívající např. ve využití národních či krajských dotačních titulů, ve využití služeb společností, jako je řešení úspor kancelářských či čistících prostředků, ale také zabývajících se preventivní činností v oblasti sociálně patologických jevů nebo kariérového poradenství. Byly představeny další plánované aktivity projektu – semináře, workshopy, dvoudenní exkurze pedagogů a aktivity pro rozvoj polytechnických dovedností a EVVO.