Program na podporu Česko – Slovenského příhraničí otevírá brány žadatelům

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky vyhlásilo 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu na projekty přeshraniční spolupráce v programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

Jedná se o výzvy:

  1. Ochrana a obnova biologické diverzity a půdy a podpora ekosystémových služeb včetně sítě NATURA 2000 a zelených infrastruktur – alokace 2 704 000 EUR, příjem žádostí 31. 8. 2016.
  2. Podpora právní a administrativní spolupráce  a spolupráce mezi občany a institucemi – alokace 4 506 942 EUR,  příjem žádostí do 25. 7. 2016.
  3. Příprava a vykonávání  společných vzdělávacích, odborných vzdělávacích a školících programů – alokace 2 974 000 EUR, příjem žádostí do 25. 7. 2016
  4. Zachování, ochrana, podpora  a rozvoj přírodního a kulturního dědictví – alokace 14 332 000 EUR, příjem žádostí do 31. 8. 2016.

Kompletní znění výzev včetně všech příloh naleznete na www.sk-cz.eu