MMR vyhlásilo program Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018

Cílem podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je formou dotace napomoci obnově a rozvoji venkovských obcí, přičemž je vyžadováno aktivní zapojení obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. V rámci jednotlivých dotačních titulů mohou obce do 3000 obyvatel žádat dotace na obnovu veřejných prostranství, dětských hřišť, školních sportovišť a tělocvičen nebo na obnovu místních komunikací.

  • příjem žádostí od 16.10.2017 do  15.01.2018
  • alokace programu cca 525 milionů korun

Podprogram je členěn na sedm dotačních titulů (DT):
DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
DT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací
DT č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
DT č. 7 – Podpora rozvoje strategických průmyslových zón

Více informací k jednotlivým dotačním titulům naleznete ZDE.