Program obnovy venkova Zlínského kraje vyhlášen

Cílem Programu je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících ke zlepšení stavu obecního majetku v oblasti místních komunikací, veřejných prostranství, sportovních a kulturních zařízení, včetně prostor využívaný místními spolky a rozvoj území v souvislostí s pořízením a změnou územních plánů.

  • příjem žádostí od 22. 1. 2018 do 22. 2. 2018
  • alokace 40 mil. Kč

Dotační titul 1: Projekty na obnovu obecního majetku

opatření: 1.1 Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce

  • Revitalizace a obnova veřejných prostranství (náves, odpočinkové zóny, liniová zeleň, hřbitovy, venkovní místa pro setkávání občanů – výletiště apod.) včetně mobiliáře (parkové lavičky, odpadkové koše, nádoby na květiny, stojany na kola, pítka, kašny, přístřešky sloužící veřejné dopravě a jiné veřejné přístřešky apod.).

opatření:  1.2 Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje

  • Výstavba místních pěších komunikací podél silnic I., II. a III. tříd, popř. podél silnic, které slouží k zajištění linkové autobusové dopravy event. městské hromadné dopravy.
  • Rekonstrukce a modernizace místní komunikace v zájmu zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti, či odstranění nebezpečných míst a napojení na hlavní komunikační tahy.

opatření:  1.3 Rekonstrukce, oprava, rozšíření a výstavba objektů a areálů sloužících jako sportovní zařízení či dětská hřiště na pozemcích v majetku obce

  • Rekonstrukce, oprava a rozšíření objektů sportovních zařízení včetně zázemí (tělocvičny, šatny, sociální zařízení apod.).
  • Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních areálů (sportoviště, víceúčelová hřiště apod.) a dětských hřišť.

opatření:  1.4 Rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti zaměřených na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci

  • Rekonstrukce a oprava objektů sloužících volnočasovým a kulturním aktivitám (knihovny, obecní muzea, kulturní zařízení, prostory pro setkávání spolků či jiných organizací působících v obci apod.).

Dotační titul 2: Projekty na zpracování územních plánů

Opatření 2.1: Zpracování návrhu územního plánu obcí

Opatření 2.2: Zpracování změny územního plánu vyvolané požadavkem nebo činností státní správy (např. změna nadřazené dokumentace, komplexní pozemkové úpravy v obci, změna oborové koncepce dotčeného orgánu atd.).

Více informací naleznete → ZDE.