Program na údržbu a obnovu kulturních a venkovský prvků vyhlášen

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017, v rámci kterého bude možné žádat na následující aktivity.

  • Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny (kaple, kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy). 
  • Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic (postavené do 31. 12. 1992) – bez ohledu na to, jaký stupeň SDH ve Vaší obci působí.
  • Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
  • Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku – nejen v intravilánu ale i v extravilánu obce.
  • Údržba a oprava polních cest – které byly předmětem realizace komplexních pozemkových úprav/jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2006 (do 31. 12. 2005)

Výše dotace: 70% (max. dotace 700 000 Kč pro památky, zbrojnice, zemědělské dominanty, 400 000 Kč pro zemědělské stroje, 200 000 Kč pro odpočinkové místa a 6 mil. Kč pro polní cesty)

Oprávnění žadatelé: obce do 5 000 obyvatel, muzea, podnikatelé, vlastníci sakrálních staveb.

Příjem žádostí: 1. 2. 2017 – 24. 2. 2017
Realizace projektu: do 30. 9. 2018 (realizace tedy rok a půl)
 
V loňském roce se z tohoto dotačního titulu podařilo realizovat 9 projektů. V pěti případech byly úspěšné obce, kterým se díky získané dotaci podařilo vytvořit celkem 9 míst pasivního odpočinku – přístřešky, altány a lavičky u turisticky zajímavých míst. Zbývající projekty byly zaměřeny na opravu oken v evangelickém kostele v Zádveřicích-Rakové, obnovu střechy evangelického kostela v Jasenné, oprava krovu sakristie v římskokatolickém kostele ve
Hvozdné a rekonstrukci křížku ve Lhotsku. 
Ostrata
HrobiceJasenná