Programový výbor schválil projekty za více než 5 mil. Kč

Na konci září se uskutečnilo jednání Programového výboru, na kterém došlo ke schválení projektů, které úspěšně splnili podmínky přijatelnosti a získali dostatečný počet bodů v rámci věcného hodnocení. Jednalo se o 3 projekty z 3. výzvy MAS v Operačního programu životní prostředí, 8 projektů z 5. výzvy MAS v Programu rozvoje venkova a 1 projekt z 6. výzvy MAS v Integrovaném regionálním operačním programu. Mezi úspěšné projekty patří například výstavba a rekonstrukce chodníků ve Vizovicích, výsadba ovocného sadu v Jasenné, nákup vybavení knihovny v Dešné, rekonstrukce obchůdku v Uble nebo nákup uniforem a vybavení pro SDH BratřejovCelková schválená dotace všech projektů převyšuje částku 5,3 mil. Kč.