Prohlášení o přístupnosti

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. (dále jen „MAS“ se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky: www.masvas.cz

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 19. 8. 2020.
Toto prohlášení bylo revidováno dne 19. 8. 2020.

Za účelem vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

 

Zpětná vazba
Cílem MAS je zajistit uživatelům webových stránek obce jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita.

Připomínky, dotazy a podněty můžete zasílat na adresu MAS Vizovicko a Slušovicko:

  • Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice
  • info@masvas.cz
  • tel. 777 304 299
  • ID datové schránky: 47c7qrc

Postupy pro prosazování práva

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu povinným subjektem v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku ohledně přístupnosti webových stránek nebo mobilní aplikace, máte právo kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva. Dále je možné přidat nepovinné doplňující informace. Lze takto učinit například na základě vzoru MV (https://www.mvcr.cz/soubor/vzorove-prohlaseni-o-pristupnosti.aspx)

  • Ministerstvo vnitra
  • Odbor eGovernmentu
  • Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
  • e-mail: pristupnost@mvcr.cz