Projekt přeshraniční spolupráce odstartoval dvoudenním setkáním

Ve dnech 26. a 27. září se Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko vydala na vzdělávací akci v rámci projektu přeshraniční spolupráce Vidiek bez hraníc, jehož realizátory jsou 4 místní akční skupiny (dvě z České republiky a dvě ze Slovenska). První ze čtyř plánovaných setkání se uskutečnilo na území MAS Moravský kras. V úterý ráno se vydaly dva autobusy s producenty domácích výrobků a poskytovateli služeb do Zámku ve Křtinách, kde byla většina účastníků ubytována, zároveň zde však bylo i zázemí pro konání celé akce.

Program byl velice bohatý a zúčastnění mohli načerpat mnoho vědomostí. Již první den pro ně byly nachystány prezentace týkající se činnosti jednotlivých zapojených Místních akčních skupin či představení regionální značky cestovního ruchu v podobě kreslené postavičky šneka Krasíka. Vrcholem vzdělávací části pak bylo školení věnující se samotným inovativním trendům v marketingu regionálních produktů, kdy zástupkyně Kariérního centra Masarykovy univerzity v Brně seznámila přítomné s marketingovými nástroji a tipy pro lepší propagaci výrobků a služeb.

Kromě části teoretické byl nachystán zajímavý program poznávací, neboť na oba dny bylo připraveno hned několik návštěv místních producentů, kteří ochotně představili své výrobky a zodpověděli nejrůznější dotazy. Kromě ochutnávek byla také možnost tyto výrobky zakoupit. K vidění byly dvě farmy, jedna kozí v Šošůvce a druhá pštrosí v Doubravici nad Svitavou. Součástí programu byla i pálenice v Rudicích, mlékárna v Otinovsi či muzeum v Senetářově.

Všichni zúčastnění měli také možnost prezentace vlastní výroby v rámci společenského večera, při kterém docházelo ke sdílení dobré praxe a k získávání nových kontaktů. Doplňkovou aktivitou pak byla návštěva propasti Macocha a Punkevních jeskyní, kde byl formou komentované prohlídky (zčásti i na lodičkách) představen tento skvost, který se řadí mezi nejkrásnější přírodní místa celé České republiky.

Věříme, že získané poznatky a zkušenosti pomohou našim producentům v jejich činnosti, která je sice mnohdy nelehká, zároveň se však jedná o vytváření a prohlubování důležitých hodnot, které jsou obzvláště v dnešní době velmi důležité.

Děkujeme těm, kteří celou vzdělávací akci připravili a nabídli nám krásný zážitek. Rovněž patří velký dík všem, kteří nám své produkty a služby představili, a také účastníkům, kteří neváhali a byli ochotni obětovat svůj čas k tomu, aby mohli načerpat nové informace.

Fotografie ze setkání naleznete → ZDE