Dobrodružství na dosah každému je učení se

Název projektu: Dobrodružství na dosah každému je učení se
Nositel: MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Partneři s finančním příspěvkem:

  • Centrum pro rodinu Vizovice z.s.
  • Junák – český skaut, středisko A. B. Svojsíka Slavičín, z. s.
  • Mateřské a rodinné centrum BERUŠKA, z.s.
  • Mládež Dolní Lhota, z. s.
  • Národopisný spolek Klobučan
  • Orel jednota Drnovice u Valašských Klobouk
  • Orel jednota Vizovice
  • Vizovjánek – soubor valašských písní a tanců, z.s.

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (výzva 02_18_071)
Prioritní osa programu: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016591
Období realizace: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023
Výše finanční podpory: 7 007 583,60,- (100% dotace)

Cílem projektu je podpora a zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Zaměřuje se na vzdělávání pracovníků v neziskových organizacích i dobrovolníků. Projekt si klade za cíl pomoci dobrovolníkům a vedoucím pomocí sdílení zkušeností, používání nových metod a přístupů v práci s cílovými skupinami, ale také celkové posílení kompetencí a zájmu o neformální vzdělávání. Velkým přínosem projektu bude propojování území a různých aktérů, přenášení zkušeností mezi formálním a neformálním vzděláváním a podpora komunitního způsobu života.