Projekt

Název projektu: Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku 
Nositel: MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Partner bez finančního příspěvku: Město Vizovice
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_16_063
Název výzvy: Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni
Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006532
Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
Výše finanční podpory: Kč 2 535 968,75  (100% dotace)

Plakát projektu