Letní kempy na Vizovicku a Slušovicku

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Pomocí tohoto projektu budou realizovány letní kempy v období letních prázdnin 2021. Bude realizováno 7 kempů pro min. 15 dětí v délce 40 hodin, které proběhnou v několika obcích.

Obsahem letních kempů bude zábavnou a praktickou formou vést žáky ke spolupráci, komunikaci s ostatními dětmi (napříč věkovými kategoriemi), naučit je kreativně přemýšlet a řešit úkoly, pracovat s chybou, objevovat své skryté schopnosti a dovednosti. Kladen bude důraz především na skupinovou (ale i samostatnou) práci, sebepoznání, upevňování dosažených kompetencí a získání nových v různých oblastech. Záměrem kempů je také umožnit žákům posilovat stávající a navazovat nová přátelství, například prostřednictvím společných zážitků.

Letní kempy jsou určeny pro děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku (tj. nikoliv pro předškoláky).

Veškeré náklady kempu vč. stravování (svačina-oběd-svačina), případné dopravy, vstupného apod. jsou pro závazně přihlášené děti hrazeny z dotace MŠMT a účast je tedy ZDARMA.

 

Letní kempy se uskuteční v místech:

  • 2x Slušovice ve spolupráci se ZŠ Slušovice – OBSAZENO
  • Neubuz ve spolupráci se ZŠ Neubuz – OBSAZENO
  • Vizovice ve spolupráci s Orlem Vizovice – OBSAZENO
  • Vizovice ve spolupráci s Centrem pro rodinu – OBSAZENO
  • Dolní Lhota ve spolupráci se ZŠ a MŠ Dolní Lhota – OBSAZENO
  • Jaroslavice ve spolupráci s Editou Nezvalovou – OBSAZENO

NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KEMPY ZDE

Po nezávazném přihlášení budou požadovány dokumenty: 

  • Podepsaná přihláška zákonným zástupcem
  • Potvrzení o bezinfekčnosti – vzor bude zaslán zákonnému zástupci min. týden před realizací kempu
  • pravděpodobně potvrzení o negativním výsledku testu na covid19 – informace bude zaslána zákonnému zástupci dle aktuálních informací z MŠMT.