Letní kempy na Vizovicku a Slušovicku

Pomocí tohoto projektu budou realizovány letní kempy v období letních prázdnin 2021. Bude realizováno 7 kempů, které proběhnou v několika obcích.

Obsahem letních kempů bude zábavnou a praktickou formou vést žáky ke spolupráci, komunikaci s ostatními dětmi (napříč věkovými kategoriemi), naučit je kreativně přemýšlet a řešit úkoly, pracovat s chybou, objevovat své skryté schopnosti a dovednosti. Kladen bude důraz především na skupinovou (ale i samostatnou) práci, sebepoznání, upevňování dosažených kompetencí a získání nových v různých oblastech. Záměrem kempů je také umožnit žákům posilovat stávající a navazovat nová přátelství, například prostřednictvím společných zážitků.

Letní kempy jsou určeny pro děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku (tj. nikoliv pro předškoláky).

Veškeré náklady kempu vč. stravování (svačina-oběd-svačina), případné dopravy, vstupného apod. jsou pro závazně přihlášené děti hrazeny z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a účast je tedy ZDARMA.

Letní kempy se uskuteční v místech:

  • Slušovice ve spolupráci se ZŠ Slušovice
  • Neubuz ve spolupráci se ZŠ Neubuz
  • Vizovice ve spolupráci s Orlem Vizovice
  • Vizovice ve spolupráci s Centrem pro rodinu
  • Dolní Lhota ve spolupráci se ZŠ a MŠ Dolní Lhota
  • Jaroslavice ve spolupráci s Editou Nezvalovou

Požadované dokumenty: 

  • Podepsaná přihláška zákonným zástupcem
  • Potvrzení o negativním výsledku testu – informace budeme zasílat dle aktuálních informací z MŠMT.