Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce