Aktuality MAP II.

Na této stránce Vás budeme informovat o událostech a setkáních v rámci projektu. Po kliknutí na názvy aktivit se Vám zobrazí pozvánky na dané akce.

 

DATUM NÁZEV AKTIVITY/SEMINÁŘE/WORKSHOPU
21. 4. 2021 Webinář pro pedagogy – Dítě a žák se speciálně vzdělávacími potřebami
20. 4. 2021 Pracovní skupiny MAP
14. 4. 2021 Diskusní webinář pro asistenty pedagoga
8. 4. 2021 Webinář pro rodiče – Kyberdítě a jeho svět
7. 4. 2021 Webinář pro pedagogy – Neklidné děti a jejich zařazení do kolektivu – ADHD, ADD
31. 3. 2021 Webinář pro rodiče – Příprava dětí na vstup do ZŠ a školní zralost
24. 3. 2021 Webinář pro pedagogy – Role učitele při podpoře rozvoje řeči
22. 3. 2021 Webinář pro pedagogy – Podpora polytechnického vzdělávání
17. 3. 2021 Webinář pro ředitele – Aktuální problematika školské legislativy
15. 3. 2021 Webinář pro Řídící výbor – Nerovnosti ve vzdělávání a následná diskuze
18. 2. 2021 Webinář pro rodiče – Jak se nezbláznit v době covidové
25. 1. 2021 Pracovní skupiny MAP – práce k regionální učebnici
7.-9. 12. 2020 Řídící výbor – hlasování per rollam
14. 11. 2020 Svatomartinský trh – ONLINE
21. 10. 2020 Seminář pro rodiče s Mgr. Marikou Kropíkovou
8. 10. 2020 Naučte se pracovat s Klokanovými kufry a kapsami
24. + 25. 9. 2020 Pracovní skupiny MAP – POZVÁNKA
21. 9. 2020 Setkání manažerů škol MAP
18. 9. 2020 Semináře s Mgr. Bínovou

– pro učitele MŠ, 1. třídy ZŠ na téma Vzrůstající agresivita u dětí předškolního a mladšího školního věku v době od 8:30 do 12:30 hodin 

– pro učitele ZŠ na téma Specifické poruchy učení v kostce v době od 13:15 do 17:15 hodin

1.7.-31.8.2020 Valašská fotosoutěž pro děti do 18 let
 11. 5. 2020 Soutěž pro děti do 15 let – křížovka 
 16. 4. 2020 Soutěž pro děti do 15 let – osmisměrka
 29. 4. 2020 Aktuální problematika školské legislativy v Luhačovicích
 5. 4. 2020 Semináře s Mgr. Bínovou

– pro učitele MŠ, 1. třídy ZŠ na téma Vzrůstající agresivita u dětí předškolního a mladšího školního věku v době od 8:30 do 12:30 hodin 

– pro učitele ZŠ na téma Specifické poruchy učení v kostce v době od 13:15 do 17:15 hodin

14. 1. 2020 Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupiny Financování

POZVÁNKA

11-12/2019 Zvol si info – zodpovědně v digitální džungli – programy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
5.12.2019 Jednání Řídícího výboru
30.11.2019 Jarmark Mikroregionu Slušovicko – edukační program Kde se bere jídlo?
19.11.2019 Pracovní skupina Financování
16.11.2019 Svatomartinský trh – edukační program Dravci a Zábavná chemie
15.11.2019 Zábavná chemie s alchymistou Gorvinem – ZŠ Vizovice
12. 11. 2019 Aktuální problematika školské legislativy v Luhačovicích
7.11.2019 Přednáška PhDr. Lidmily Pekařové
10-12/2019 Malá technická univerzita – programy pro děti MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ
16.10.2019 Setkání asistentů pedagoga  – Zápis 
2.9.2019 Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

29.8.2019 Seminář Tvorba regionální učebnice
31. 5. 2019 Prezentace MAP na dětském dnu Mikroregionu Slušovicko – výroba buttonů
28. 5. 2019 Pracovní skupina Financování – Zápis 

Pracovní skupina Matematická gramotnost – Zápis 

27. 5. 2019 Pracovní skupina Rovné příležitosti – Zápis 

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost – Zápis

6. 5. 2019 Workshop PhDr. Lenky Svobodové k inkluzi
8.4.2019 Seminář Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí – PhDr. Lidmila Pekařová 
25. a 26.3.2019  Dvoudenní exkurze na Opavsko 
12.3.2019 Pracovní skupina Rovné příležitosti  – Zápis 

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost – Zápis 

11.3.2019 Pracovní skupina Financování  – Zápis

Pracovní skupina Matematická gramotnost – Zápis 

6.2.2019 Seminář Matematická a čtenářská pregramotnost
15.1.2019 Jednání manažerů škol  – Zápis 
6. 12. 2018 Pracovní skupina Čtenářská gramotnost – Zápis 
4. 12. 2018 Pracovní skupina Financování  – Zápis 

Pracovní skupina Matematická gramotnost – Zápis 

3. 12. 2018  Pracovní skupina Rovné příležitosti  – Zápis
1. 12. 2018 Jarmark Mikroregionu Slušovicko – prezentace MAP
11. 11. 2018 Svatomartinský trh – dílna pro děti, výzkum mezi rodiči
4. 10. 2018 Setkání aktérů působících ve vzdělávání  
4. 10. 2018 1. jednání Řídícího výboru MAP II
25. 9. 2018 Pracovní skupina Matematická gramotnost – Zápis 
25. 9. 2018 Pracovní skupina Rovné příležitosti – Zápis 
24. 9. 2018 Pracovní skupina Čtenářská gramotnost – Zápis
24. 9. 2018 Pracovní skupina Financování – Zápis