Aktuality MAP II.

Na této stránce Vás budeme informovat o událostech a setkáních v rámci projektu. Po kliknutí na názvy aktivit se Vám zobrazí pozvánky na dané akce.

DATUM NÁZEV AKTIVITY/SEMINÁŘE/WORKSHOPU
30. 4. 2022 UKONČENÍ PROJEKTU
27.-29. 4. 2022 Řídící výbor – usnesení
13. 4. 2022 Seminář pro Řídící výbor –  Nerovnosti ve vzdělávání a následná diskuze II
4.,6. 4. 2022 Webinář pro pedagogy – Metoda Hejného v aritmetice a geometrii
30. 3. 2022 Pracovní skupiny MAP – zápis
17. 3. 2022 Webinář pro vedení škol – Aktuální problematika školské legislativy
21. 2. 2022 Webinář pro rodiče – Příprava na vstup do ZŠ a školní zralost
21.,23. 2. 2022 Seminář pro pedagogy – Jak se nenudit v geometrii
14.,16. 2. 2022 Seminář pro pedagogy – Tvořivost přináší do matematiky radost
2 – 4/2022 Zážitkové kurzy první pomoci – NANEČISTO
17. – 21. 1. 2022 IT dovednosti pro pedagogy – webináře pro začátečníky i pokročilé – WORD, EXCEL
13. 1. 2022 Pracovní skupiny MAP
16. 12. 2021 Workshop pro pedagogy –  Ozoboti ve výuce
29.-30.11. 2021 Exkurze MAP do Hostětína
16. 11. 2021 Workshop pro pedagogy – Vzdělávání dětí s PAS – 2. část
13. 11. 2021 Svatomartinský trh MAS – propagace MAP a činnosti pro děti
11. 10. 2021 Pracovní skupiny MAP – zápis
7. 10. 2021 Workshop pro pedagogy – Vzdělávání dětí s PAS – 1. část
29. 9. 2021 Řídící výbor – usnesení
11. 9 . 2021 Naše obec – naše radost (prezentace MAS a aktivity pro děti na setkání mikroregionů v Luhačovicích)
17. 6. 2021 Pracovní skupiny MAPzápis
7. 6. 2021 Webinář Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží
5. 5. 2021 Webinář Vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra v MŠ
21. 4. 2021 Webinář pro pedagogy – Dítě a žák se speciálně vzdělávacími potřebami
20. 4. 2021 Pracovní skupiny MAPzápis
14. 4. 2021 Diskusní webinář pro asistenty pedagoga
8. 4. 2021 Webinář pro rodiče – Kyberdítě a jeho svět
7. 4. 2021 Webinář pro pedagogy – Neklidné děti a jejich zařazení do kolektivu – ADHD, ADD
31. 3. 2021 Webinář pro rodiče – Příprava dětí na vstup do ZŠ a školní zralost
24. 3. 2021 Webinář pro pedagogy – Role učitele při podpoře rozvoje řeči
22. 3. 2021 Webinář pro pedagogy – Podpora polytechnického vzdělávání
17. 3. 2021 Webinář pro ředitele – Aktuální problematika školské legislativy
15. 3. 2021 Webinář pro Řídící výbor – Nerovnosti ve vzdělávání a následná diskuze
18. 2. 2021 Webinář pro rodiče – Jak se nezbláznit v době covidové
25. 1. 2021 Pracovní skupiny MAP zápis
7.-9. 12. 2020 Řídící výbor – hlasování per rollam
14. 11. 2020 Svatomartinský trh – ONLINE
21. 10. 2020 Seminář pro rodiče s Mgr. Marikou Kropíkovou
8. 10. 2020 Naučte se pracovat s Klokanovými kufry a kapsami
24. + 25. 9. 2020 Pracovní skupiny MAP – POZVÁNKA
21. 9. 2020 Setkání manažerů škol MAP
18. 9. 2020 Semináře s Mgr. Bínovou

 – pro učitele MŠ, 1. třídy ZŠ na téma Vzrůstající agresivita u dětí předškolního a mladšího školního věku v době od 8:30 do 12:30 hodin – pro učitele ZŠ na téma Specifické poruchy učení v kostce v době od 13:15 do 17:15

1.7.-31.8.2020 Valašská fotosoutěž pro děti do 18 let
 11. 5. 2020 Soutěž pro děti do 15 let – křížovka 
 16. 4. 2020 Soutěž pro děti do 15 let – osmisměrka
 29. 4. 2020 Aktuální problematika školské legislativy v Luhačovicích
 5. 4. 2020 Semináře s Mgr. Bínovou

 – pro učitele MŠ, 1. třídy ZŠ na téma Vzrůstající agresivita u dětí předškolního a mladšího školního věku v době od 8:30 do 12:30 hodin 

– pro učitele ZŠ na téma Specifické poruchy učení v kostce v době od 13:15 do 17:15 hodin
14. 1. 2020 Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost
Pracovní skupina pro matematickou gramotnost
Pracovní skupina pro rovné příležitosti
Pracovní skupiny Financování
11-12/2019 Zvol si info – zodpovědně v digitální džungli – programy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
5.12.2019 Jednání Řídícího výboru
30.11.2019 Jarmark Mikroregionu Slušovicko – edukační program Kde se bere jídlo?
19.11.2019 Pracovní skupina Financování
16.11.2019 Svatomartinský trh – edukační program Dravci a Zábavná chemie
15.11.2019 Zábavná chemie s alchymistou Gorvinem – ZŠ Vizovice
12. 11. 2019 Aktuální problematika školské legislativy v Luhačovicích
7.11.2019 Přednáška PhDr. Lidmily Pekařové
10-12/2019 Malá technická univerzita – programy pro děti MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ
16.10.2019 Setkání asistentů pedagoga  – Zápis 
2.9.2019 Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost
Pracovní skupina pro matematickou gramotnost
Pracovní skupina pro rovné příležitosti
29.8.2019 Seminář Tvorba regionální učebnice
31. 5. 2019 Prezentace MAP na dětském dnu Mikroregionu Slušovicko – výroba buttonů
28. 5. 2019 Pracovní skupina Financování – Zápis 
Pracovní skupina Matematická gramotnost – Zápis 
27. 5. 2019 Pracovní skupina Rovné příležitosti – Zápis  
Pracovní skupina Čtenářská gramotnost – Zápis
6. 5. 2019 Workshop PhDr. Lenky Svobodové k inkluzi
8.4.2019 Seminář Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí – PhDr. Lidmila Pekařová 
25. a 26.3.2019  Dvoudenní exkurze na Opavsko 
12.3.2019 Pracovní skupina Rovné příležitosti  – Zápis 
Pracovní skupina Čtenářská gramotnost – Zápis 
11.3.2019 Pracovní skupina Financování  – Zápis
Pracovní skupina Matematická gramotnost – Zápis 
6.2.2019 Seminář Matematická a čtenářská pregramotnost
15.1.2019 Jednání manažerů škol  – Zápis 
6. 12. 2018 Pracovní skupina Čtenářská gramotnost – Zápis 
4. 12. 2018 Pracovní skupina Financování  – Zápis 
Pracovní skupina Matematická gramotnost – Zápis 
3. 12. 2018  Pracovní skupina Rovné příležitosti  – Zápis
1. 12. 2018 Jarmark Mikroregionu Slušovicko – prezentace MAP
11. 11. 2018 Svatomartinský trh – dílna pro děti, výzkum mezi rodiči
4. 10. 2018 Setkání aktérů působících ve vzdělávání  
4. 10. 2018 1. jednání Řídícího výboru MAP II
25. 9. 2018 Pracovní skupina Matematická gramotnost – Zápis 
25. 9. 2018 Pracovní skupina Rovné příležitosti – Zápis 
24. 9. 2018 Pracovní skupina Čtenářská gramotnost – Zápis
24. 9. 2018 Pracovní skupina Financování – Zápis