Pozvánka na Seminář čtenářská a matematická pregramotnost 6.2.2019