Výstupy projektu

Na této stránce budeme postupně vkládat informace o dosažených výstupech projektu v jednotlivých klíčových aktivitách.

VALAŠSKO V KOSTCE

Jedná se o studnici učebních materiálů k tématu místního regionu, která je určena zejména pro 4. a 5. ročník základních škol. Tento materiál obsahuje jak rozšiřující učivo pro učitele, tak samotné pracovní listy pro žáky, které jsou doplněny o metodické pokyny. Vytvořena však nebyla jen tištěná publikace, ale také její elektronická verze, odkud si můžete nejen stahovat pracovní listy či jednotlivé úkoly, ale také pouštět videa či otevírat internetové zdroje. To vše je doplněno o aplikace, skrze které si žáci mohou zábavnou formou nabyté vědomosti dále procvičovat a upevňovat.

WEB VALAŠSKA V KOSTCE

 

PŘÍBĚHY STARÝCH ŘEMESEL

 

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

 

DALŠÍ DOKUMENTY

 

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

 

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN