Souhrnná zpráva příjemce o zapojení organizací – 50810