Řídící výbor MAP VaS

ČTVRTÉ JEDNÁNÍ

V pondělí 25. 9. 2017 proběhlo v pořadí čtvrté jednání Řídícího výboru, který schválil Roční akční plán (pro školní rok 2017/2018) obsahující naplánované aktivity jednotlivých škol i aktivity spolupráce.  RAP byl další z povinných výstupů projektu a je tímto schválením splněn. Řídící výbor byl také seznámen s podobou Memoranda o spolupráci a Průběžnou monitorovací zprávou, která byla zaslána na MŠMT jako jedna z příloh zprávy o realizaci projektu.

Zápis z jednání a schválený RAP → Dokumenty

HLASOVÁNÍ PER ROLLAM = TŘETÍ JEDNÁNÍ

Po dohodě mezi členy administrativního týmu bylo rozhodnuto o hlasování per rollam ke schválení dokuementů MAP: analytická část, implementační část, aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 a výběr priorit pro rozpracování do Akčního plánu, který bude mít platnost po období školního roku 2017/2018. Členům Řídícího výboru bylo zasláno avizo o tomto hlasování, několik dní předem zaslány materiály k připomínkování a prostudování. Hlasování proběhlo od pondělí 3. 4. 2017 (12 hodin) do 5. 4. 2017 (12 hodin). Hlasovací list zaslalo 81 % členů, všichni s verdikty ANO pro příslušné dokumenty a tedy všechny mohly být schváleny. 

Všechny schválené dokumenty, zápis a usnesení z hlasování vč. hlasovacího listu → Dokumenty

DRUHÉ JEDNÁNÍ

Druhé jednání ŘV se uskutečnilo dne 26. září 2016. Předmětem jednání bylo především projednání a schválení Strategického rámce MAP do roku 2023 vč. seznamu investičních záměrů jednotlivých škol a školských zařízení a organizací věnujících se dětem a mládeži. Díky schválení mohl být Strategický rámec 29. září doručen na sekretariát Regionální stále konference ve Zlíně. Všechny již schválené strategické rámce jsou dostupné ZDE.

Strategický rámec VaS a zápis z jednání → Dokumenty

PRVNÍ JEDNÁNÍ

Dne 16. června 2016 se poprvé sešel Řídící výbor projektu.

Po krátkém představení byli všichni přítomní seznámeni s předem zaslaným Jednacím řádem a následně Statutem. Na jednání byl také jednohlasně zvolen předseda ŘV Mgr. Martin Vávra Ph.D. (zástupce ředitele školy v Kašavě). Všichni přítomní se rychle zapojili do živé diskuze nad vizí školství do roku 2023 a navrženými prioritami z květnového setkání aktérů působících ve vzdělávání.

Schválený Statut, Jednací řád, Vize a priority, zápis z jednání a usnesení → Dokumenty

P1050399P1050396

 

Složení Řídícího výboru:

Základní ŘV MAP VaS