Publikované články

MAS VaS jakožto nositel se snaží informovat také širokou veřejnost o svých projektech. Místní akční plán rozvoje vzdělávání není výjimkou. Zde můžete nalézt a pro svoji potřebu využít články, které MAS publikovala v místních zpravodajích či webových stránkách. Prosíme o uvedení zdroje!

 

  1. Budeme realizovat projekt MAP (prosinec 2015)
  2. Na území Vizovicka a Slušovicka vzniká MAP (květen 2016)
  3. MAP po půl roce realizace (listopad 2016)
  4. MAP po roce realizace + zvyšujme čtenářskou gramotnost (březen 2017)

O projektu MAP se můžete také dočíst ve Zpravodajích MAS, které vychází zpravidla 2x za rok.