Aktuality

Na této stránce Vás budeme informovat o událostech a setkáních v rámci projektu. Po kliknutí na názvy aktivit se Vám zobrazí pozvánky na dané akce.

Datum

Název akce/Semináře/Workshopu

16.8.2022 Řídící výbor – zápis
4.10.2022 Společné 1. setkání pracovních skupin – zápis
29.11.2022 PS čtenářská gramotnost 2.setkání – zápis
12.12.2022 PS rovné příležitosti 2. setkání – zápis
14.12.2022 PS matematická gramotnost 2. setkání – zápis
15.12.2022 PS financování 2.setkání- zápis
17.1.2023 PS financování 3.setkání – zápis
19.1.2023 PS rovné příležitosti 3.setkání – zápis
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řídící výbor projektu „Naše škola – naše radost III“

Dne 16.srpna 2022 proběhl v zasedací místnosti kanceláře MAS Řídící výbor projektu „Naše škola – naše radost III“,  který je zaměřen na realizaci místního akčního plánu III. Řídícího výboru se zúčastnilo sedm z devíti členů. Hlavním manažerem projektu Janem Malotou byly představeny základní informace o projektu a také popis nového složení realizačního týmu. Předsedkyní řídícího výboru byla opět zvolena Petra Výchopňová, která tuto funkci zastávala i v minulém projektu „Naše škola – naše radost II“. Během jednání byl schválen jednací řád, statut řídícího výboru, organizační struktura i komunikační plán. Také byl schválen strategický rámec místního akčního plánu do roku 2025, na jehož vyplňování spolupracovaly školy od března 2022, a kde si vytyčily investiční priority do roku 2025. Následovala krátká diskuze se zástupcem krajského akčního plánování o projektech v kraji, a realizačním týmem byla odprezentována regionální metodika Valašsko v kostce.