Aktuality

Na této stránce Vás budeme informovat o událostech a setkáních v rámci projektu. Po kliknutí na názvy aktivit se Vám zobrazí pozvánky na dané akce.

Datum

Název akce/Semináře/Workshopu

16. 8. 2022 Řídící výbor – zápis
4. 10. 2022 Společné 1. setkání pracovních skupin – zápis
29. 11. 2022 PS čtenářská gramotnost 2.setkání – zápis
12. 12. 2022 PS rovné příležitosti 2. setkání – zápis
14. 12. 2022 PS matematická gramotnost 2. setkání – zápis
15. 12. 2022 PS financování 2.setkání- zápis
17. 1. 2023 PS financování 3.setkání – zápis
19. 1. 2023 PS rovné příležitosti 3.setkání – zápis
12. 4. 2023 Společné 4. setkání pracovních skupin ve Slušovicích – zápis
11. a 12. 5 2023 Výjezdní exkurze na Vsetínsko a Rožnovsko
22. 5. 2023 PS matematická gramotnost – Workshop na téma Zařazení robotiky a mikropočítačů do výuky v ZŠ Okružní Zlín
25. 5. 2023 Workshop na téma bezpečnost pomůcek v MŠ Vizovice
29. 5. 2023 Setkání zástupců MAP a KAP Zlínského kraje na Ploštině
15. 6. 2023 PS čtenářská gramotnost 5. setkání v Městské knihovně ve Vizovicích – zápis
29. 8. 2023 Přednáška na téma Logopedická prevence v mateřské škole prakticky
25. 9. 2023 Společné 5. setkání pracovních skupin v Neubuzi – zápis
2. a 3. 11. 2023 Výjezdní exkurze na Uherskohradišťsko a Kroměřížsko
23. 11. 2023 Zasedání Řídícího výboru – zápis

 

 

 

 

 

 

 

 

Řídící výbor projektu „Naše škola – naše radost III“

Dne 16.srpna 2022 proběhl v zasedací místnosti kanceláře MAS Řídící výbor projektu „Naše škola – naše radost III“,  který je zaměřen na realizaci místního akčního plánu III. Řídícího výboru se zúčastnilo sedm z devíti členů. Hlavním manažerem projektu Janem Malotou byly představeny základní informace o projektu a také popis nového složení realizačního týmu. Předsedkyní řídícího výboru byla opět zvolena Petra Výchopňová, která tuto funkci zastávala i v minulém projektu „Naše škola – naše radost II“. Během jednání byl schválen jednací řád, statut řídícího výboru, organizační struktura i komunikační plán. Také byl schválen strategický rámec místního akčního plánu do roku 2025, na jehož vyplňování spolupracovaly školy od března 2022, a kde si vytyčily investiční priority do roku 2025. Následovala krátká diskuze se zástupcem krajského akčního plánování o projektech v kraji, a realizačním týmem byla odprezentována regionální metodika Valašsko v kostce.