Hlavní informace o projektu

Projekt Naše škola-naše radost IV je zaměřen na realizaci místního akčního plánu IV rozvoje vzdělávání (MAP IV).

Název projektu: Naše škola – naše radost IV
Nositel: 
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Program: Operační program Jan Ámos Komenský                                         
Číslo projektu:CZ.02.02.XX/00/23_017/0008360
Období realizace: 1. 12. 2023 – 31. 12. 2025
Výše finanční podpory: 5 592 195,- (100% dotace)