Řídící výbor

ŘV je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území vymezeném pro daný MAP. ŘV se řídí platným Statutem a Jednacím řádem a jeho role je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Organizace Člen
ITI Ing. Martin Dvořák
UBT Zlín Ing. Martina Juříková
Základní škola Neubuz Mgr. Petra Výchopňová – předseda ŘV
Město Vizovice Bc. Silvie Dolanská
Zlínský kraj Ing. Marta Müllerová
MAS VaS Ing. Pavel Elšík
Orel Jednota Bratřejov Ing. Marie Ponížilová
Obec Neubuz Ing. Renata Zábojníková, MBA
Město Zlín Jolana Kňourková
Obec Bratřejov Richard Zicha
 IPs Kurikulum Ing . Radovan Výsmek