Program na podporu spolkové činnosti a komunitního způsobu života

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. (dále jen MAS) považuje podporu spolkové činnosti formou poskytnutím jednorázové dotace za velmi důležitý nástroj práce s dětmi a mládeží, rozvoje kultury a sportu v regionu. Cílem programu je efektivně podporovat různorodé kulturní a sportovní aktivity, do kterých se mohou zapojit všichni členové místní komunity bez omezení všech věkových, sociálních a vzdělanostních skupin. Při určování cílů dotace je kladen zvláštní důraz na aktivizaci dětí a mládeže v území MAS.

Zahájení příjmu žádostí: 1. 5. 2023

Ukončení příjmu žádostí: 31.5.2023

Maximální výše podpory: 5 000 Kč

Oprávnění žadatelé: neziskové organizace, které jsou partnery MAS

Pravidla a povinné přílohy:

Pravidla Programu

Příloha č. 1 Formulář žádosti o podporu

Příloha č. 2 Čestné prohlášení

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva

Publicita projektu:

Logomanuál MAS

Logo  masvas  černé

Logo masvas barevné