Program na podporu spolkové činnosti a komunitního způsobu života

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. považuje podporu spolkové činnosti formou poskytnutím jednorázové dotace za velmi důležitý nástroj práce s dětmi a mládeží, rozvoje kultury a sportu v regionu. Cílem programu je efektivně podporovat různorodé kulturní a sportovní aktivity, do kterých se mohou zapojit všichni členové místní komunity bez omezení všech věkových, sociálních a vzdělanostních skupin. Při určování cílů dotace je kladen zvláštní důraz na aktivizaci dětí a mládeže v území MAS.