2023 Program na podporu spolkové činnosti a komunitního způsobu života

Zahájení příjmu žádostí: 1. 5. 2023

Ukončení příjmu žádostí: 31.5.2023

Maximální výše podpory: 5 000 Kč

Oprávnění žadatelé: neziskové organizace, které jsou partnery MAS

Pravidla a povinné přílohy:

Pravidla Programu

Příloha č. 1 Formulář žádosti o podporu

Příloha č. 2 Čestné prohlášení

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva

Publicita projektu:

Logomanuál MAS

Logo  masvas  černé

Logo masvas barevné