2024 Program na podporu spolkové činnosti a komunitního způsobu života

Zahájení příjmu žádostí: 8. 4. 2024

Ukončení příjmu žádostí: 30.4.2024

Maximální výše podpory: 5 000 Kč

Oprávnění žadatelé: neziskové organizace, které jsou partnery MAS

Pravidla a povinné přílohy:

Pravidla Programu

Příloha č. 1 Formulář žádosti o podporu

Příloha č. 2 Čestné prohlášení

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva

Publicita projektu:

Logomanuál MAS

Logo masvas černé

Logo masvas barevné