Projekty spolupráce

Projekt přeshraniční spolupráce CZ – SK „Vidiek bez hraníc“

MAS Vizovicko a Slušovicko realizuje společně s dalšími třemi MAS (Kopaničiarsky región – miestná akčná skupina, MAS Vršatec, MAS Moravský kras z.s.) projekt přeshraniční spolupráce s názvem Vidiek bez hraníc. Cílem je podpora kulturního a přírodního dědictví, prodeje výrobků regionálních producentů, trávení volného času na území regionů a posílení kapacity na získávání finančních prostředků na projekty spolupráce.

Projekt spolupráce „EMI 6

MAS Vizovicko a Slušovicko se zapojilo do projektu EMI 6, jehož předmětem je nastavení monitorovacího systému, evaluace a implementace SCLLD 2014 – 2020. Mezi další organizace, s nimiž bude MAS Vizovicko a Slušovicko spolupracovat v rámci tohoto projektu,  jsou: MAS Moravská cesta, z.s., MAS Regionu Poodří, z. s., MAS Moravská brána, z. s., Mas – Partnerství Moštěnka, o.p.s. a Střední Haná, o.p.s.

Obnovme prameny střední moravy

MAS Vizovicko a Slušovicko realizovala ve spolupráci s Místní akční skupinou Hříběcí hory, o.s. projekt spolupráce, jenž se zaměřoval na obnovení, revitalizaci a rekonstrukci celkem 39-ti pramenů, studánek, studní a minerálních zdrojů vody vyskytujících se na území jednotlivých MAS. Součástí projektu byly také měkké akce jako slavnostní otevírání studánek, putování po pramenech či propagační semináře. Na závěr byly vydány mapy s vyznačenými opravenými studánkami a prezentační DVD.

TRNKOVÁ STEZKA

Cílem projektu Trnková stezka, realizovaného od roku 2009, byla intenzifikace spolupráce a vytvoření prostoru pro sdílení informací mezi zapojenými MAS – MAS Vizovicko a Slušovicko, Luhačovské Zálesí a MAS Ploština. Dalšími hlavními cíli byla snaha o zvýšení poznání míst Jižního Valašska a jejich zajímavostí, prezentace regionálních produktů a rozšíření povědomí o kulturních, duchovních a jiných událostech a tradicích.

TRNKOVÁ STEZKA 2 aneb Trnky kam se podíváš

Trnková stezka 2, realizovaná od počátku roku 2012, přímo navazuje na projekt Trnková stezka. Opět se ho účastní MAS Vizovicko a Slušovicko, Luhačovské Zálesí a MAS Ploština. Cílem tohoto projektu bylo zefektivnění marketingu a vytvoření nekomerčního produktu cestovního ruchu.

Od Trnkové stezky k Jižnímu Valašsku

Na základě pozitivních ohlasů ze strany veřejnosti a především aktérů na území Jižního Valašska byla realizováno již 3. etapa Trnkové stezky. Novinkou bylo zapojení i MAS Hornolidečska. MAS VaS měla mimo jiné za úkol uspořádat Fotomaratón. Do tří kategorií soutěže bylo zasláno více než 100 fotografií, z nichž ty nejlepší byly vyhlášeny v rámci Společenského večera 11. 5. 2013 ve Vizovicích.