Od Trnkové stezky k Jižnímu Valašsku

Na základě pozitivních ohlasů ze strany veřejnosti a především aktérů na území Jižního Valašska byla realizováno již 3. etapa Trnkové stezky. Novinkou bylo zapojení i MAS Hornolidečska.

MAS VaS měla mimo jiné za úkol uspořádat Fotomaratón. Do tří kategorií soutěže bylo zasláno více než 100 fotografií, z nichž ty nejlepší byly vyhlášeny v rámci Společenského večera 11. 5. 2013 ve Vizovicích.

Hlavními výstupy projektu byly:

  • vznik informačního a vzdělávacího centra (v Pozlovicích)
  • vytvoření cyklopointů (na území MAS VaS v Neubuzi a Zádveřicích)
  • rozšíření internetového portálu Jižní Valašsko (rozšíření na oblast Hornoličska)
  • realizace Fotomaratónu s vyhlášením výsledků v rámci Společenského večera (pořádáno MAS VaS)
  • Divadelní festival Jižního Valašska a Olympijské hry Jižního Valašska
  • pořízení vybavení a publicita Jižního Valašska (na území MAS vybavení IC Vizovice,  IC Slušovice a Activity Všemina)

plakát fotomaraton