Projekt spolupráce „EMI 6“

 MAS Vizovicko a Slušovicko se zapojilo do projektu EMI 6, jehož předmětem je nastavení monitorovacího systému, evaluace a implementace SCLLD 2014 – 2020. Mezi další organizace, s nimiž bude MAS Vizovicko a Slušovicko spolupracovat v rámci tohoto projektu,  jsou: MAS Moravská cesta, z.s., MAS Regionu Poodří, z. s., MAS Moravská brána, z. s., Mas – Partnerství Moštěnka, o.p.s. a Střední Haná, o.p.s.

Celkové výdaje projektu MAS VaS: 500.000,- Kč

Celková dotace MAS VaS: 500.000,- Kč

V rámci projektu MAS se uskuteční tyto činnosti:

  • Zajistí organizaci minimálně jedno setkání Koordinační pracovní skupiny (KPS)
  • Vypracuje dílčí část metodiky monitoringu a evaluace dle dohody na jednáních KPS
  • Zajistí účast zástupů MAS na schůzkách KPS
  • Bude plnit povinnosti vyplývající z Pravidel, platnými pro 22. kolo
  • Bude realizovat všechny aktivity vyplývající z Žádosti o dotaci
  • Zúčastní se semináře, na kterém budou prezentovány výsledky projektu
  • Zveřejní výstupy projektu na webových stránkách MAS
  • Zpracuje žádost o proplacení za svou část projektu spolupráce
  • Zpracuje případovou studii týkající se evaluace a monitoringu strategie MAS, která bude součástí Metodiky.

Metodika monitoringu a evaluace je k dispozici → zde.

setkání ve Vizovicích setkání v Července

     Mas_zahlavi         MAS střední haná

        logo-MAS-220                          logo_mas_bar_01

logo_01                               mas_logo_barevne-620x378