Spolufinancování vlastního podílu režijních výdajů MAS Vizovicko a Slušovicko

Název projektu: Spolufinancování vlastního podílu režijních výdajů MAS Vizovicko a Slušovicko

Poskytovatel: Zlínský kraj

Smlouva o poskytnutí dotace: D/1407/2021/STR

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Výše finanční podpory: 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu 

Dotace Zlínského kraje je přímo navázána na realizaci projektu  Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. (CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0012015) a projektu, který byl předložen k podpoře do 6. výzvy IROP. Částka, ze které je dotace Zlínského kraje vypočítána je stanovena z celkové alokace na chod kanceláře MAS, která je stanovena až do 31.12.2023 řídícím orgánem tj. Integrovaným regionálním operačním programem.

 

 

 

Název projektu: Spolufinancování vlastního podílu režijních výdajů MAS Vizovicko a Slušovicko

Poskytovatel: Zlínský kraj

Smlouva o poskytnutí dotace: D/1953/2017/STR

Období realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2020

Výše finanční podpory: 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu (tj. 288 587 Kč)

Dotace Zlínského kraje je přímo navázána na realizaci projektu  Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. (CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002180) a projektu, který bude předložen k podpoře v polovině roku 2018 do 6. výzvy IROP. Částka, ze které je dotace Zlínského kraje vypočítána je stanovena z celkové alokace na chod kanceláře MAS, která je stanovena až do 31.12.2023 řídícím orgánem tj. Integrovaným regionálním operačním programem.