Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Název projektu: Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Nositel: 
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Program: Integrovaný regionální operační program                                     
Prioritní osa programu: 4 – Komunitně vedený místní rozvoj
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002180
Období realizace: 1. 6. 2015 – 31. 12. 2018
Výše finanční podpory: 4 439 749,00 Kč (95% dotace)

 

Cíl projektu: Projekt je určen pro MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., která získala Osvědčení o splnění standardů – tedy pro působení na svěřeném území s cílem plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020. Cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vizovicko a Slušovicko na období 2014-2020 za účelem zvýšení kvality života ve venkovském území a aktivizace místního potenciálu. Cílem je také zajištění aktivit související s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti škol a jejich vybavení, zvýšení zaměstnanosti v území a zlepšení životního prostředí.