Zodpovědná firma

Zodpovědná firma“ je vzdělávací projekt sloužící k zavedení třídění odpadů do firem. V jeho rámci jsou zaměstnanci informováni o správném nakládání s odpadem nejen v prostorách firmy, ale také v běžném životě. Do projektu se může zapojit každá firma, které záleží na životním prostředí a chce se chovat ke svému okolí zodpovědně. 

S realizací tohoto projektu a získáním certifikátu jsme se rozhodli, že budeme pro ochranu našeho životního prostředí sami pořádat řadu projektů. O jejich konání vás budeme brzy informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. 

Ve spolupráci s Mikroregionem Vizovicko a DSO-Mikroregionem Slušovicko realizujeme dva projekty v rámci OPŽP. V projektu Zlepšení separace odpadů v obcích Mikroregionu Vizovicko budou nakoupeny nádoby a kontejnery na separovaný a biologicky rozložitelný odpad, jež budou umístěny v pěti obcích. Do projektu Kompostéry do zahrad 2 je zapojeno 17 obcí a povede k nákupu a následné výpůjčce kompostérů do zahrad. V rámci projektu budou pořízeny taktéž nádoby na sběr textilu. O průběhu realizace obou projektů Vás budeme kontaktovat zde a na sociálních sítích. 

Zajímá vás, zda správně třídíte odpad? Na webových stránkách Zodpovědné firmy si můžete přečíst jak na to.