Propagační materiály

Propagační plachy MAS VaS

Tyto plachty vycházejí z grafického návrhu webových stránek a slouží k prezentaci MAS VaS. Část plachet je využívána při prezentaci MAS na nejrůznějších akcích a část je nastálo umístěna ve vybraných členských obcích.

BANNER

MAS Zlínského kraje

V roce 2013 byl vydán katalog MAS Zlínského kraje, v němž jsou charakterizovány všechny jeho MAS. MAS Vizovicko a Slušovicko je věnována strana 28 a 29.

Katalog k nahlédnutí zde.

Obnovme prameny střední Moravy

Tak zněl název projektu spolupráce, jehož výsledkem byla rekonstrukce studánek a studní v okolí. Opravy se velice vydařily a lákají turisty k navštívení. Aby jste nemuseli studánky náhodně hledat, byla vytvořena mapka s jejich umístěním.