První výzva z Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo 1. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem žádostí prostřednictvím Portálu farmáře bude probíhat od 29. 9. do 12. 10. 2015.

Podporované aktivity

  • Investice do zemědělských podniků – alokace 3,28 mld. Kč, výše dotace 40% – 60%
  • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – alokace 973 mil. Kč, výše dotace 40%
  • Lesnická infrastruktura – alokace 345 mil. Kč, výše dotace 80%
  • Technika a technologie pro lesní hospodářství – alokace 190 mil. Kč, výše dotace 50%
  • Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh – alokace 603 mil. Kč, výše dotace 50%

Způsobilý příjemci

  • zemědělští podnikatelé, zpracovatelské podniky, obce, svazky obcí, lesní podniky vysokých škol, obcí, svazků obcí, výrobce potravin, výrobce krmiv.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat našeho zaměstnance Ondřeje Štacha na emailu: masvas-asistent@email.cz, nebo na telefonu 732 688 651

Více informací také na: www.eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/