Ředitelé škol z ORP Litovel čerpali inspiraci na našem uzemí

Ve dnech 6. a 7. 10. jsme měli možnost přivítat na našem území ředitele školských zařízení z Olomouckého kraje, kteří zde zavítali v rámci projektu MAP ORP Litovel. Naše MAS ve spolupráci z MAS Moravská cesta (zpracovatel projektu) připravila program, během kterého mimo jiné navštívili ZŠ a MŠ Kašava, kde jim místní pan ředitel představil školu, školku, nové hřiště v přírodním stylu, popovídal o realizovaných projektech a plánech do budoucna a v neposlední řadě vyzvydl výbornou spolupráci se zřizovatelem, tj. obcí Kašava. Následovala prohlídka samotné obce a příjemné posezení v cukrárně u Šarmanů. Následující den se celá 24 člená skupina přesunula do Neubuzi, kde navštívila základní školu. Zde si pro nás děti připravily krásné vystoupení, paní ředitelka nás provedla celou školou, popovídala o jejím chodu a o úspěšných a plánovaných projektech. Závěr patřil prohlídce obce, pod vedením paní starostky, která představila všechny zajimavosti obce. Zároveň byl v průběhu celé návštěvy čas na diskuzi o společných projektech, aktuálních problémech ve školství a sdílení příkladů dobré praxe (zejména co se týče spolupráce se zřizovatelem a dalšími organizacemi či spolky). Věříme, že se všem u nás líbilo a načerpali inspiraci do další práce.

 img_20161006_104008img_20161006_102253obr1 img_20161006_133537img_20161007_100307img_20161007_100726img_20161007_102247obr2