Řídící výbor projektu „Naše škola – naše radost III“

Dne 16.srpna 2022 proběhl v zasedací místnosti kanceláře MAS Řídící výbor projektu „Naše škola – naše radost III“,  který je zaměřen na realizaci místního akčního plánu III. Řídícího výboru se zúčastnilo sedm z devíti členů. Hlavním manažerem projektu Janem Malotou byly představeny základní informace o projektu a také popis nového složení realizačního týmu. Předsedkyní řídícího výboru byla opět zvolena Petra Výchopňová, která tuto funkci zastávala i v minulém projektu „Naše škola – naše radost II“. Během jednání byl schválen jednací řád, statut řídícího výboru, organizační struktura i komunikační plán. Také byl schválen strategický rámec místního akčního plánu do roku 2025, na jehož vyplňování spolupracovaly školy od března 2022, a kde si vytyčily investiční priority do roku 2025. Následovala krátká diskuze se zástupcem krajského akčního plánování o projektech v kraji, a realizačním týmem byla odprezentována regionální metodika Valašsko v kostce.