S podporou škol chceme pokračovat i v roce 2022 a 2023

Konec projektu Naše škola – naše radost II se rychle blíží a 30. duben 2022 je tu co by dup. Jelikož se školami v území spolupracujeme velmi rádi a chceme jim být spolupracovníky i v dalších měsících, na konci listopadu jsme podali žádost o dotaci na navazující projekt, který jsme nazvali jak jinak než Naše škola – naše radost III.

Hlavním přínosem realizace projektu MAP má být budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství mají napomáhat zkvalitňování vzdělávání, zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Předpokládá se systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol, orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání, zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání a také zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, využívání místních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků. Mezi konkrétní cíle patří zpracování finální dokumentace MAP, která bude obsahovat analytickou, strategickou a implementační část, vč. Strategického rámce MAP do roku 2025, Akční plány 2023, 2024, 2025. Důležitým výstupem bude také evaluace Programového období 2014-2020 a pravidelné setkávání pracovních skupin Matematická gramotnosti, Čtenářská gramotnost, Rovné příležitosti a Financování.

Jestli naše žádost splní podmínky formálního a věcného hodnocení budeme vědět v průběhu března 2022. Držte nám palce!

 

Název projektu: Naše škola – naše radost III

Žadatel: MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Období realizace: 1.5.2022 – 30. 11. 2023

Žádaná dotace: 2 224 16,76 (100% dotace)

Zapojené školy: 21 škol, tj. všechny ZŠ a MŠ na území MAS zřízeny obcemi, vč. DD a ZŠ Vizovice, které je zřízeno Zlínským krajem