ŠABLONY III vyhlášeny

MŠMT dnes vyhlásilo výzvu Šablony III pro MŠ a ZŠ!

  • Přijímání žádostí: do 29. 6. 2021, do 14 hod.
  • Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
  • Maximální výše výdajů: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1500 Kč)
  • Dotace: 100 %

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.