Schválení programového rámce IROP 21+

S radostí oznamujeme, že nám byl schválen programový rámec IROP 21+. Pro žadatele je připravena alokace ve výši 38,7 mil. Kč. V první fázi bude MAS rozdělovat 70 % této alokace, tj. 27,1 mil. Kč. Žadatelé budou moci předkládat své projekty v rámci následujících oblastí:

  • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
  • Veřejná prostranství
  • Sociální služby
  • Cestovní ruch
  • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III, V
  • Revitalizace kulturních památek

Na základě zjištěné absorpční kapacity a připravenosti projektů předpokládáme, že první výzvy budou zaměřeny na oblast bezpečnosti dopravy a vzdělávání.