Seminář Biotour 2015

Na proběhlém semináři Biotour 2015 ve Zlíně byly zúčastněným prezentovány aktuální informace z bioodpadové legislativy, systémy třídění, sběru a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu v obcích, budoucí možnosti čerpání prostředků z OPŽP v oblasti třídění a další užitečné informace zabývající se nakládáním s odpady v obcích. 

Všechny prezentace jsou dostupné zde:
http://www.zeraagency.eu/2-aktuality-biotour.html