Seminář Dotace pro podniky

Dne 24.března jsme se zúčastnili semináře Dotace pro podniky – první výzvy detailně. Tento seminář byl jednak zaměřen na představení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), ale předvším pak na ty oblasti, které budou podporováný v prvních výzvách nového programovacího období. Rovněž jsem se dozvěděli, jaké možnosti budou pro malé a střední podniky a drobné podnikatele.