Seminář IROP ve Zlíně

Od 26.1. do 5.2. je možnost přihlásit se na seminář IROP (Integrovaný regionální operační program), který se uskuteční 11.2.2015 ve Zlíně. Využijte tuto nabídku, získat užitečné informace o největším Operačním programu, který bude jeden z nejdůležitější i pro Místní akční skupiny. 
Více na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/SEMINARE-K-PREDSTAVENI-IROP