Seminář k 1. výzvě MAS v Programu rozvoje venkova

Ve čtvrtek 20. 7. 2017 od 17 hod. se v kanceláři MAS VaS na MěÚ ve Vizovicích uskuteční seminář pro žadatele k 1. výzvě MAS VaS v Programu rozvoje venkova 2014-2020. Seminář je určen pro všechny způsobilé žadatele vyhlášených Fichí – tedy zemědělce a  podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky.

Program semináře: 
1. prezentace účastníků, úvod 
2. představení 1. výzvy MAS 
  • Fiche 1: Investice do rostlinné a živočišné výroby – alokace 1 200 000 Kč
  • Fiche 4: Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti – alokace 400 000 Kč
3. základní informace o aplikaci Portál farmáře
4. diskuse, dotazy 
  • Více informací naleznete v pozvánce;
  • Všechny dokumenty k výzvě budou od 19. 7. 2017 zveřejněny na www.masvas.cz v sekci SCLLD 2014+ → PRV;
  • Svou účast prosím potvrďte na mail ondrej.stach@masvas.cz;
  • V případě nevyhovujícího termínu, nám dejte prosím vědět a byl by realizován ještě jeden obdobný seminář v následujícím týdnu;

Kontaktní osoby:

Ing. Ondřej Štach, manažer MAS
Tel: +420 732 688 651
e-mail: ondrej.stach@masvas.cz
 
Mgr. Petr Žůrek, S.T.D., ředitel a vedoucí pracovník pro SCLLD
Tel: +420 777 304 299
e-mail: manazer@masvas.cz