Seminář na téma CLLD v OP 2014–2020

Národní síť Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství (MZe) pořádala diskuzní seminář Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014–2020 (CLLD v OP 2014–2020).

Dne 3. března jsme se zúčastnili diskusního semináře v Praze, na němž byl představen Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program zaměstnanost (OP Z) a Operační program Životní prostředí (OPŽP). Dále jsme byli informování o nastavení Operačního programu podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání pro venkov (OP VVV). Důležitou informací byla příprava první výzvy programu podpory Technologie, která je plánována již na duben 2015.

Prezentace ze semináře naleznete na stránce NS MAS.

Alokace jednotlivých OP v následující tabulce:

Tabulka alokací